andy_300_2

Om Andy

andy_300_2

Om Andy

Andy fick sin magisterexamen i osteopati år 2007 i sitt hemland Australien efter fem års medicinska studier. Sedan sommaren 2015 driver han kliniken Venn Osteopati på Östermalm i Stockholm, men han har också jobbat som osteopat i Australien och på Nya Zeeland.

Som osteopat är Andy mycket noggrann och metodisk i sin diagnos och hantering av patienter. Han fokuserar alltid på att försäkra sig om en individualiserad vård.

Andy är särskilt inriktad på besvär relaterade till golf, såsom hur, vad och varför golfswingen påverkas. Andy har stor erfarenhet och kunskap angående både identifiering av problem och brister som drabbar golfswingen samt hur man åtgärdar dem och optimerar kroppens rörelseförmåga.

I Australien och på Nya Zeeland samarbetade Andy kontinuerligt med barnmorskor och läkare för att lindra graviditetsbesvär. Vanliga problem som drabbar kvinnor under graviditeten är smärtor i ländrygg och bäcken samt besvär i muskler och leder. Sådana besvär kan lindras genom osteopatisk behandling. Behandling hos en osteopat är ett välgörande komplement till vård hos en barnmorska eller en läkare.

Medlemskap och försäkring

Andy är medlem i det Svenska Osteopatförbundet och i Osteopathy Australia. Medlemskapet i det Svenska Osteopatförbundet innebär att han har behandlings- och ansvarsförsäkring och kontinuerligt deltar i professionell medicinsk fortbildning.